Запознайте се с Георги Малчев

Ти си активен участник в Проекта и особено в екип Маркетинг и си направил много. Разкажи ни повече, какъв напредък имате вече?

Запознайте се с Ани Калпачка

Ти си активен участник във Front-end екипа и полагаш много усилия - разкажи ни повече за вашата област и какъв напредък имате

Запознайте се с Иван Милчев

Ти си активен участник в Back-end и полагаш много усилия - разкажи ни повече за вашата област и какъв напредък имате вече

Запознайте се с Радиана Колева

Ти си активен участник в екип Маркетинг и отделяш много време - разкажи ни повече за вашата област и какъв напредък имате