Запознайте се с Илко Качаров

Ти отговаряш за техническата част и си направил много за Проекта - разкажи ни повече за вашата област и какъв напредък имате

Запознайте се с Иван Гойчев

Ти си активен участник в Организационния екип и правиш много за Подкрепи.бг - разкажи ни повече за вашата област и какъв

Запознайте се с Ана Николова

Ти си сред главните фигури в Организационния екип, полагаш много усилия и имаш голям цялостен принос в Подкрепи.бг - разкажи ни